Tamara Rasmussen Opisto

Tamara Rasmussen Opiston yhtenä erityspiirteenä on yhteisöllisyys. Lasten ja nuorten kasvu ja kehitys toteutuu kannustavassa ja kodikkaassa ilmapiirissä. Lapsella on alusta asti oma ryhmä. Tasolta toiselle edetään yhdessä ja uudet tulokkaat otetaan ilolla mukaan. Lapsen ja nuoren kasvusta huolehditaan monipuolisesti ja pitkäjänteisesti.

Ahkerimmankaan tanssinharrastajan päämääränä ei tarvitse olla ammattitanssijan ura, vaan nuorelle annetaan valmiuksia kaikille elämän alueille. Tanssista tulee ammatti vain harvoille, mutta tanssia harrastanut lapsi ja nuori saa hyvät rakennusaineet koko elämäänsä varten: hyvän fyysisen kunnon ja kehon hallinnan lisäksi terveen itseluottamuksen, onnistumisen ja ilon tunteita, joita uuden oppiminen saa aikaan, saati sitten esiintyminen, opittujen taitojen näyttäminen yleisölle, kurinalaisuutta ja keskittymiskykyä, jotka auttavat muussa opiskelussa, hyviä ystäviä, välineet vaikeidenkin tilanteiden ja tunteiden käsittelemiselle ja, mikä parasta, harrastuksen elinikäisyydelle ei ole esteitä! Koskaan ei ole myöhäistä aloittaa tanssiharrastus! Uudet laajan- ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat julkaistaan pian!

Historiaa

Tamara Rasmussen, alun perin Tanskan Kuninkaallisen Oopperan ballerina, innostui jazztanssista, kouluttautui ulkomailla ja aloitti vuonna 1963 uuden aikakauden suomalaisen taidetanssin opetuksessa perustaessaan maamme ensimmäisen jazztanssikoulun. Hän loi koululle ainutlaatuisen ilmapiirin, jossa yhdistyvät opetuksen jatkuva kehittäminen sekä taiteellinen tinkimättömyys, mutta myös lämminhenkinen oppilaista huolehtiminen ja huumori. Erilaisten muoti-ilmiöiden valtavirtaa vastaan hän piti kiinni tästä hengestä.

V.1980 hän perusti oman koulunsa esiintyvästä ryhmästä ammattitanssiteatteri Jazz- Pointin, joka toimii edelleen vireästi näytöstoiminnan ja taidekasvatuksen parissa. Yhteistyö Jazz-Pointin kanssa antaa tänäänkin väylän Tamara Rasmussen Opiston ammattiin tähtääville Aktivisti-oppilaille ammattimaiseen työskentelyyn ja esiintymisiin. Studiotilojen jakaminen ja näytöstoiminnan tuottaminen Jazz-Pointin kanssa on tärkeää Opiston toiminnalle.

Tamara Rasmussenin tytär tanssitaiteilija/koreografi Vivianne Budsko – Lommi on vuodesta 1992 lähtien toiminut opiston rehtorina, taiteellisena johtajana ja pääopettajana. Hänen monipuolinen tietonsa ja taitonsa tanssitaiteen eri osa-alueilta, yli 30-vuotinen kokemuksensa sekä tanssitaiteilijana/koreografina että pedagogina ja persoonallinen, jokaisen oppilaan yksilöllisyyden huomioon ottava opetusmetodinsa on johtanut koulun yhdeksi maamme merkittävimmistä taiteen alalla.

Yhteistyö koti- ja ulkomaisten taideoppilaitosten kanssa on yksi tärkeä toiminta-alue. Opiston pedagogiikka on saanut laajaa kansainvälistä huomiota mm. Hollannissa, Virossa, Saksassa ja Espanjassa ryhmien esiintyessä ja esitellessä opetusmetodia Vivianne Budsko – Lommin johdolla.