Nykytanssi

Monipuolinen, jatkuvasti kehittyvä tanssilaji, jossa opettajan oma nykytanssi-tyyli määrää tunnin sisällön. Tunnilla pyritään kehon kokonaisvaltaiseen hallintaan mm. painopisteen haastamisen, lattiatyöskentelyn ja improvisaation kautta. Opiskellaan tilan ja ajan merkitystä tanssi-ilmaisussa.” Mahtava lajike! “

Klassinen Baletti

Lempeällä tavalla voi opiskella myös klassista balettia, taidetanssityyleistä vanhinta. Tekniikkaa, kehon hallintaa, vartalon linjauksia, ryhtiä, jalkojen aukikiertoa ja keskittymiskykyä harjoitellaan korostaen tanssillisuutta ja ilmaisua.” Ihanaa! “

Lastentanssi ja muskari

Ensitanssi 3 – 5v ja Lastentanssi 5 – 7v.
Tanssin ilo on opetuksessa tärkeimpänä tavoitteena. Eri tanssityylien elementtejä yhdistellään sopivasti, lapsen ikä ja luontainen liikkuminen huomioiden.

Lue lisää/ vähemmän
Opitaan hahmottamaan tilaa, olemaan ryhmässä, liikkumaan mielikuvitusmaailmassa lapsen oma luova prosessia kunnioittaen. Esiintyminen on alusta asti luonteva osa harrastusta. “Tärkeintä…..juomatauko : )

Muskaritanssi 3 – 6v
Lapsi johdatellaan musiikin ja liikkumisen yhteistoimintaan laulun, leikin sekä musiikkiliikunnan avulla. Ryhmässä tutustutaan erilaisiin rytmisoittimiin ja harjoitellaan kehon omaa rytmiikkaa sekä sävelkorvaa. Tunnit etenevät lasten oppimisen mukaan, jokaista sekä yhdessä että ryhmän jäsenenä ohjaten ja yksilöllisesti huomioiden . ” 2 kärpästä….!

Moderni jazztanssi

Modernin jazztanssin uranuurtaja maassamme oli opistomme perustaja Tamara Rasmussen, ja jo 1960-luvulla hän otti sen opetusohjelmaan, ensimmäisenä Suomessa.

Lue lisää/ vähemmän
Alati muuntuva, dynaaminen, ilmaisultaan rajaton moderni jazztanssi saa vaikutteita muista lajeista, mm. baletista, stepistä, nykytanssista, afrosta ja vastavuoroisesti nämä ammentavat jazztanssista.

Tunneilla harjoitellaan modernin jazztanssin tekniikkaa, koordinaatiota, suhdetta rytmiin, liikedynamiikkaa, unohtamatta tärkeintä: jazzin sielua. Modernin jazztanssin tunneilla kehittyvät tanssijan rytmitaju, koordinaatio, reaktionopeus elastisuus ja ilmaisu.(Mattox-tekniikka on sekä vahvaa että pehmeää, aksentointia korostavaa ja opettavaa, nopeutta ja koordinaatiokykyä lisäävää) ”Vivi suosittelee”

DanceArtFun

Nykytanssiin pohjautuva, mutta monia eri lajeja yhdistelevä, vauhdikas tanssitunti.

Voimaa, venyvyyttä, akrobatiaa ja tanssin riemua!

Placement Flexibility

Syvien lihasten herättelyä ja lisäksi helppo, mutta tehokas venytysmenetelmä, joka perustuu kahden sekunnin toistoihin. Sopii ja suositellaan kaikille! Sopii myös laiskoille!

Fusion Training

Kaiken ikäisille sopivaa kehon tasapainottamista. Lihasvoiman, venyvyyden ja ryhdin parantamista. Yksilöllistä ja henkilökohtaista opetusta mukavasti ryhmässä ja ryhmähinnalla.

Show Dance

Monia tanssityylejä, mm. disco, hiphop, jazz, yhdistelevä, nimensä mukaisesti esittämiseen eläytyvää tanssia. harjoitellaan akrobatiaa ja vauhdikkaita sarjoja.

Street Dance

Kaduilta ja pihoilta, nuorten omasta kulttuurista ja ympäristöstä lähtöisin oleva vauhdikas ja rento tanssitapa. Sisältää erilaisia tyylejä, esim. hip hop, funk, locking, break, popping, house…

Tanssi-improvisaatio

Tunneilla parasta on vapaus. Syvennytään tanssin ja liikkeen kokemiseen ajassa ja tilassa, kehon ja mielen yhteensaattamiseen. Kehoa vapautetaan erilaisin improvisaatioharjoituksin, kokemuksista keskustellaan.

Lue lisää/ vähemmän
Impro on myös tanssi-ilmaisun laajentaja ja sen myötä kvaliteetin parantaja. Harjoitellaan myös kontakti-improvisaation perusteita. Kehitetään yksilöllistä tanssi-ilmaisua ja oman kehon kuuntelua. Kokeile!